show grid
 

Wat kunnen we voor u doen?

Heeft u als agrarisch ondernemer het voornemen te gaan bouwen, dan is het prettig dat u kunt vertrouwen op een bouwkundige die weet wat voor uw dagelijks werk van belang is. Allcad heeft veel kennis van het reilen en zeilen op een boerenbedrijf,wij hebben aan een half woord genoeg. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en we schrijven zaken als Diergezondheid en EfficiŽntie met een hoofdletter. Een bouwplan maken we niet voor u maar met u, het plan moet u passen als een maatpak. Hebben we eenmaal samen met u de grote lijnen uitgezet; dan kunnen we alles verder uitwerken in gedetailleerde tekeningen en omschrijvingen en kunnen wij voor u de benodigde vergunningen aanvragen. Ook kunnen we bestekken voor u opmaken waarmee u een offerte aan kunt vragen bij een of meerdere bouwkundig(e) aannemer(s). Zo krijgt u van de verschillende aannemers onderling goed vergelijkbare offertes en hoeft u geen appels met peren te vergelijken.

U kunt ons onder andere inschakelen voor:
  • Het ontwerpen van alle soorten bouwwerken op een melkveehouderijbedrijf
  • Het aanvragen van vergunningen
  • Het maken van bestekken en bestektekeningen
  • Het verzorgen van aanbestedingen
  • Het analyseren en vergelijken van aanbiedingen van aannemers
  • Bouwbegeleiding
  • Meerjarenplanningen voor onderhoud van uw gebouwen
  • Opmaken van bouwkundige begrotingen en budgetten
  • Overig bouwtechnisch advies in de ruimste zin van het woord
Ondanks het feit dat binnen ons bureau de nadruk op de melkveehouderijsector ligt, zijn wij echter ook absoluut capabel om plannen te ontwikkelen voor andere branches.

T: 0515-53 30 22     E: info@allcad.nl

Niet voor u, maar met u!

Ieder project is uniek en daarom leveren wij geen standaardconcepten maar maatwerk. Wij zien onszelf als een bouwkundige rechterhand van onze opdrachtgevers. In een persoonlijk gesprek inventariseren we uw wensen en ideeŽn, die we vervolgens vertalen in een goed onderbouwd eerste ontwerp. We slijpen en schaven vervolgens net zolang tot het plan u past als een maatpak. U kunt ons inschakelen in verschillende stadia van het bouwtraject. U hoeft bij ons niet verplicht 'het hele pakket' af te nemen. U kunt ons inzetten, of juist niet inzetten, op die momenten die u zelf wenst. Wij zijn deskundig en volledig onafhankelijk en daardoor kunt u altijd vertrouwen op een eerlijk advies.

Referenties

Melkveehouderijbedrijf van Adrichem vof
Noordbroek

Melkveehouderijbedrijf J. Akkerman
St. Jacobieparochie

Melkveehouderijbedrijf mts. Anema-Visbeek
Hallum

Melkveehouderijbedrijf Anema bv
Stiens

Melkveehouderijbedrijf mts. W.F. Attema
Ferwoude

Melkveehouderijbedrijf mts. P. en R. Attema
Lemmer

Melkveehouderijbedrijf D. Bakker
Lollum

Melkveehouderijbedrijf mts. Bakker
Hoogeveen - Hollandscheveld

Melkveehouderijbedrijf mts. S. Bartlema
Peins

Melkveehouderijbedrijf mts. Bergsma
Menaldum

Melkveehouderijbedrijf S. van Berkum
Elahuizen

Melkveehouderijbedrijf mts. F. de Boer
Swichum

Melkveehouderijbedrijf mts. de Boer
Tjerkgaast

Melkveehouderijbedrijf P. de Boer
Weidum

Melkveehouderijbedrijf mts. Bokma-Dijkstra
Hindeloopen

Melkveehouderijbedrijf mts. Bonekamp-Brouwer
Westhem

Melkveehouderijbedrijf mts. O. Boonstra
Goëngahuizen

Melkveehouderijbedrijf mts. w. en H. Boonstra
Reduzum

Melkveehouderijbedrijf Dhr. A.P. Borst
Oterleek

Melkveehouderijbedrijf H. Boschma
Folsgare

Melkveehouderijbedrijf mts. J. en J.J. en W. Bouma
Beetgum

Melkveehouderijbedrijf mts. Brandsma
Blauwhuis

Melkveehouderijbedrijf Bree vof
St. Jacobiparochie

Melkveehouderijbedrijf mts. J. & T. Breeuwsma
Wommels

Melkveehouderijbedrijf mts. J. Breeuwsma
Aldeboarn

Melkveehouderijbedrijf mts. v/d Burg
Cornjum

MFC "de Mande"
Nijland

Melkveehouderijbedrijf mts. A. Deinum
Wjelsryp

Melkveehouderijbedrijf M. Dijkstra
Menaldum

Melkveehouderij en loonbedrijf Dijkstra VOF
Zuidhorn

Dittmannsdorfer Milch GmbH
Dittmannsdorf

Melkveehouderijbedrijf B. Dooper
Sondel

Melkveehouderijbedrijf mts. Doornenbal
Ten Boer

Melkveehouderijbedrijf mts. van der Ende - Kerstma
Hijum

Melkveehouderijbedrijf mts. Entzinger
Grou

Melkveehouderijbedrijf mts. Faber
St. Annaparochie

Melkveehouderijbedrijf W.C. Faber
Wijnjewoude

Melkveehouderijbedrijf mts. Falkena
Rinsumageest

Melkveehouderijbedrijf J. Feenstra
Sneek (Oppenhuizen)

Melkveehouderijbedrijf mts. Galema-Hettinga
Hartwerd

Melkveehouderijbedrijf mts. Geerligs-Hulder
Burgum

Melkveehouderijbedrijf mts. van Gosliga
Schettens

Green Energy Services
Franeker - Anna Paulowna

Melkveehouderijbedrijf mts. Groenwold
Zuidvelde

Melkveehouderijbedrijf mts. J. de Groot
Hilaard

Melkveehouderijbedrijf mts. Haarsma
Tjerkwerd

Melkveehouderijbedrijf A. Heida
Koudum

Melkveehouderijbedrijf T. Heida
Pingjum

Melkveehouderijbedrijf Hekstra
Zwaagwesteinde

Melkveehouderijbedrijf mts. Heslinga
Jelsum

dhr. A. Heslinga
Jelsum

Melkveehouderijbedrijf mts. E. Hettinga
Cornjum

Melkveehouderijbedrijf mts. W. Hiemstra
Sijbrandahuis

Melkveehouderijbedrijf G. Hiemstra
Sijbrandahuis

Melkveehouderijbedrijf mts. van der Hoek
Hommerts

Melkveehouderijbedrijf J. Hoekstra
Suawoude

fam. G. Hofstra
Ysbrechtum

Melkveehouderijbedrijf K. Hornstra
Rotstergaast

Melkveehouderijbedrijf G. van Houten
Lekkum

Melkveehouderijbedrijf Ph. van Ittersum
Hommerts

Melkveehouderijbedrijf mts. Jaarsma
Vegelinsoord

Melkveehouderijbedrijf K.A. Jellema
Gärds Köpinge (Sweden)

Melkveehouderijbedrijf mts. Jensma
Engwierum

Melkveehouderijbedrijf K. de Jong
Jutrijp

Melkveehouderijbedrijf vof de Jong
Scharnegoutum

Melkveehouderijbedrijf mts. Jongbloed
Wytgaard

Melkveehouderijbedrijf mts. Jongsma
Joure

Melkveehouderijbedrijf mts. Middag
Wapse

Melkveehouderijbedrijf R. Kleefstra
Boer

Melkveehouderijbedrijf J. de Kleijne
Rotsterhaule

Melkveehouderijbedrijf mts. Klijn Velderman
Hindeloopen

Melkveehouderijbedrijf J. Koning
Hindeloopen

Melkveehouderijbedrijf Koot Montbeliardes
Boornbergum

Melkveehouderijbedrijf M. Kuipers
Aduard

Melkveehouderijbedrijf J. R. Marinus
Twijzel

Melkveehouderijbedrijf R. vd Meer
Akkrum

Melkveehouderijbedrijf T. v/d Meer
Gaastmeer

Melkveehouderijbedrijf van der Meer
Vrouwenparochie

Melkveehouderijbedrijf P. R. Meijer
Vrouwenparochie

Melkveehouderijbedrijf mts. S. Meindertsma
Aalzum

Melkveehouderijbedrijf mts. Mensonides
Cornwerd

Melkveehouderijbedrijf mts. v/d Meulen
Suwâld

Melkveehouderijbedrijf mts. H. Miedema
Wyns

Melkveehouderijbedrijf mts. J. Miedema
Tjerkgaast

Melkveehouderijbedrijf mts. Monkelbaan
Haskerdyken

Melkveehouderijbedrijf mts. van Mourik
Winsum (fr)

Melkveehouderijbedrijf van Muiswinkel
Jorwert

Melkveehouderijbedrijf mts. Mulder-Bouma
Waaksens (gem Littenseradiel)

Melkveehouderijbedrijf mts. W. Nutma
Jouswier

O Lume de Lapte
Slobozia Judetul Ialomita (Roemenië)

melkveehouderijbedrijf OBIO
Drachten

Melkveehouderijbedrijf M.J. Ozinga
Eastermar

Melkveehouderijbedrijf mts. Postma
Scherpenzeel

Melkveehouderijbedrijf mts. van Raalte
Dearsum

Melkveehouderijbedrijf mts. Reitsma
Jannum

Melkveehouderijbedrijf mts. Reitsma
Berltsum

Melkveehouderijbedrijf mts. Rijpkema
Oldeholtwolde

Melkveehouderijbedrijf mts. Romkema
Aldeboarn

Melkveehouderijbedrijf mts. Roorda
Wytgaerd

Melkveehouderijbedrijf mts. Rosier
Dronryp

Melkveehouderijbedrijf mts. P. Rozema
Baflo

Schaap Bio Energie
Tirns

Melkveehouderijbedrijf F. Sierksma
Reitsum

Melkveehouderijbedrijf mts. Sikkes-de Kleine
Hindeloopen

Melkveehouderijbedrijf mts. Smedes
Eastermar

Melkveehouderijbedrijf mts. Spoelstra
Wânswert

Melkveehouderijbedrijf mts. Steensma-Talma
Warfstermolen

Melkveehouderijbedrijf mts. Sterkenburgh
Ferwoude

Melkveehouderijbedrijf Stokman vof
Koudum

Melkveehouderijbedrijf mts. G. v/d Streek
Broek

Melkveehouderijbedrijf W. Strikwerda
Lollum

Melkveehouderijbedrijf H. Sybrandi
Deinum

Melkveehouderijbedrijf G.J. Sytsma
Wetzens

Melkveehouderijbedrijf mts. Talsma
Brantgum

Melkveehouderijbedrijf mts. Tamminga
Echtenerbrug

Melkveehouderijbedrijf mts. Terpsma
Minnertsga

Melkveehouderijbedrijf mts. Turkstra
Wytgaard

Melkveebedrijf van Valkenburg
Bakkeveen

Melkveehouderijbedrijf v/d Veen-Wiersma
Rinsumageest

melkveehouderijbedr. M. vd Veen
Kollumerpomp

Melkveehouderijbedrijf J.W. van der Veen
Surhuizum

Melkveehouderijbedrijf mts. vd Vegte
Marknesse

Melktransport v/d Velde
Heeg

Melkveehouderijbedrijf mts. van Veldhuizen
Hoornsterzwaag

Melkveehouderijbedrijf J. Veldman
Haskerdijken

Melkveehouderijbedrijf Veldstra
Ouwster Nijega

Melkveehouderijbedrijf mts. Versteeg
Peins

Melkveehouderijbedrijf A. de Vries
Broeksterwoude

Melkveehouderijbedrijf de Vries-de Boer
IJlst

Melkveehouderijbedrijf de Vries-v/d Hout
IJlst

Melkveehouderijbedrijf mts. Weststeijn
Nij Beets

Melkveehouderijbedrijf mts. Wiersma
Boornzwaag

Melkveehouderijbedrijf mts. Yntema-van der Heide
Achlum

Melkveehouderijbedrijf mts. A. Zeinstra
Stiens

Melkveehouderijbedrijf Zonderland vof
Koudum

Melkveehouderijbedrijf mts. Zuidema
Rinsumageest


project:
Bedrijfsverplaatsing melkveehouderij Talsma

opdrachtgever:
mts. Talsma-Kornelis, Brantgum
In verband met de aanleg van de rondweg ĎDe Haak om Leeuwardení moest het melkveehouderijbedrijf van mts. Talsma-Kornelis worden verplaatst. Na een lange zoektocht heeft mts. Talsma-Kornelis een bestaande boerderij in Brantgum aangekocht. De bestaande gebouwen waren helaas niet bruikbaar voor het bedrijf en moesten wijken. Allcad heeft Talsma bijgestaan vanaf de sloop van de bestaande gebouwen tot aan de oplevering van een compleet draaiend melkveehouderijbedrijf met automatisch melksysteem. Het project bestaat uit een ruim opgezette bedrijfswoning, een werktuigenloods met daarin een afgezonderde afdeling voor de jongste groep kalveren en een ligboxenstal voor zowel het jongvee als de melkveestapel. Het project is onderdeel geweest van een 'Nije Pleats'-sessie, waarbij naast Allcad ook de provincie, een stedenbouwkundige, een landschapsarchitect en een welstandsarchitect hun inbreng hebben gehad.

Het project heeft een Integraal-Duurzame-Stal status gekregen en heeft tevens een MDV-certificaat behaald. In het ontwerp van de stal is er onder andere rekening gehouden met actuele zaken als mestbewerking zoals bij mestraffinage of bij mestscheiding. Bouwbedrijf Heeringa uit Witmarsum tekende als aannemer.

T: 0515-53 30 22     E: info@allcad.nl
project:
Vrijekeuze stal

opdrachtgever:
Stokman VOF, Koudum
Anton Stokman, innovator pur sang, is al geruime tijd klant van Allcad. Stokman ziet in Allcad een deskundig sparringpartner bij het ontwikkelen van zijn ideeŽn. Het meest in het oog springende resultaat van deze samenwerking is wel Ďde vrije-keuze-stalí. Allcad vertaalde de filosofie van Stokman in een prachtig ontwerp en begeleidde de totale realisatie van deze ultramoderne stal. De vrije-keuze-stal is een stalconcept waar verschillende ideologieŽn aan ten grondslag liggen, maar waarbij ook zeker is gekeken naar efficiŽntie. Zowel efficiŽnt qua werken in de dagelijkse routine, maar ook efficiŽnt tijdens de bouw. Zonder daarbij in te boeten op belangrijke ruimtes zoals seperatieruimte, ruimte voor de opstartgroep, ruimte voor afkalfstallen etc. De stal is ontworpen met een buitengewone inzet om het Dierwelzijn naar een hoger plan te tillen. Milieuvriendelijkheid is een ander belangrijk aspect van de vrije-keuze-stal. Door een combinatie van verschillende technieken wordt er een reductie van 25% op methaan- en ammoniakgassen bereikt en in de toekomst zal er ook biogas worden gewonnen. Het stalconcept is klaar voor het opslaan van verschillende meststromen en voor het direct verwerken van de verse mest. Het project heeft onder andere vanuit Den Haag (van het ministerie van VROM) waardering gekregen in de vorm van een officiŽle groen-verklaring. Deze was tot nu toe alleen aan biologische bedrijven voorbehouden.

project:
Nieuwbouw ligboxenstal te Rinsumageest

opdrachtgever:
mts. Zuidema, Rinsumageest
'EfficiŽntie, Dierwelzijn en weten waar je aan toe bent.' Bij maatschap Zuidema geen poespas, maar degelijkheid en aandacht voor de dieren. Elk dier moet een vreetplaats hebben en het werk moet overzichtelijk zijn. Bij de overburen begeleide Allcad al eerder de realisatie van een mooi boerenbedrijf. Een goed voorbeeld, maar zoals bij elk melkveehouderijbedrijf hadden ook de Zuidema's hun eigen specifieke eisen en wensen. Een gemakkelijke route naar de bestaande stallen was onder meer een vereiste. En er moest een aparte wachtruimte komen. Allcad heeft alle wensen verwerkt in een prachtig ontwerp. De stal heeft een 3+2 opzet met een volledig uit RVS opgebouwde 2x20 snelwissel melkstal met oplopende wachtruimte. De stal heeft een MDV-certificaat gekregen. Bouwbedrijf Visser uit Dokkum tekende als aannemer voor dit project.

project:
Nieuwbouw ligboxenstal met vrijstaand melkstalgebouw

opdrachtgever:
VOF De Jong, Scharnegoutum
De Jong VOF had al de nodige ervaring in de bouw, maar realiseerde zich dat deskundige ondersteuning nodig was bij de realisatie van het meest recente plan. De specialistische expertise en flexibele inzetbaarheid van Allcad sprak De Jong enorm aan. En alhoewel de Jong VOF het plan helder voor ogen had, bleken er bij de invulling van het plan nog genoeg onbeantwoorde vragen te zijn. Allcad kneedde het plan tot een bedrijfskundig kloppend plan en verwerkte het tot een esthetisch verantwoord en landschappelijk gezien goed ingepaste uitbreiding. De Jong VOF heeft de bouw uitbesteed aan twee aannemers: Bootsma Oosterwierum voor de onderbouw en Hardeman Veenendaal voor de bovenbouw. Het partieel aanbesteden van een bouwwerk vraagt om meer aandacht vanuit de opdrachtgever: er is meer coŲrdinatie noodzakelijk. Allcad maakte daartoe een partieel opgebouwd bestek, dat heeft gediend bij zowel de prijsvorming als bij de uitvoering. Het project bestaat uit een ligboxenstal voor ca. 450st gve in een 3+3 opzet en uit een melkstalgebouw met daarin een 60-stands buitenmelker met oplopende wachtruimte en diverse mogelijkheden tot behandelen en separeren. Ook dit project is MDV-gecertificeerd.

project:
Uitbreiding melkveehouderijbedrijf

opdrachtgever:
melkveehouderijbedrijf T. Heida
Het bedrijf van T. Heida uit Pingjum heeft de afgelopen tijd een snelle groei doorgemaakt. De bedrijfsvoering is no-nonsense. Heida was zeer tevereden over zijn bestaande 2+2 ligboxenstal. De nieuw gebouwde stal is daarom op een enkele wijziging qua maatvoering voor het dierwelzijn na een kopie van de oude stal. De uitdaging in dit project was de inpassing van de 2x25 Rapid-Exit melkstal! Die laatste is een bijzondere: een oplopende wachtruimte in de buitenlucht, een taps toelopende melkput, een machineruimte onder de standvloeren en een oerdegelijke uitvoering van het geheel. Het geheel is klaar voor de toekomst! Doordat de wachtruimte in de buitenlucht is gesitueerd kunnen de gebouwen dichter naast elkaar worden geplaatst, hetgeen weer bijdraagt aan een goede landschappelijke inpassing. Bijzonder is verder dat er aan het eind van de wachtruimte een apart gebouw is ingericht voor de behandeling van de veestapel.

In de media

Binnenkort meer informatie


T: 0515-53 30 22     E: info@allcad.nl

Contact

Allcad bv
Skoalstrjitte 23
8617 LJ Abbega
T: 0515 Ė 53 30 22
F: 0515 Ė 53 22 89
E: info@allcad.nlAls u gaat bouwen komt er heel wat op u af!

Als ondernemer weet u wat u wilt, maar omdat bouwen uw vak niet is, is het moeilijk om uw bouwplan kloppend op papier te krijgen. Welke maten houd ik aan? Wat is er technisch allemaal mogelijk? Is mijn plan wel het beste plan of kan het misschien nog beter? Aan welke wetten en regels moet ik me houden? Een goed ontwerp is het halve werk.. Daarom is het geen overbodige luxe om een deskundige en onafhankelijke adviseur in de arm te nemen die samen met u een goed ontwerp maakt en u het gehele bouwtraject bij kan staan. Van ontwerp tot oplevering.


Disclaimer   |   Leveringsvoorwaarden   |   Login
T: 0515-53 30 22     E: info@allcad.nl
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis mi eu elit tempor facilisis id et neque. Nulla sit amet sem sapien. Vestibulum imperdiet porta ante ac ornare. Nulla et lorem eu nibh adipiscing ultricies nec at lacus. Cras laoreet ultricies sem, at blandit mi eleifend aliquam. Nunc enim ipsum, vehicula non pretium varius, cursus ac tortor. Vivamus fringilla congue laoreet. Quisque ultrices sodales orci, quis rhoncus justo auctor in. Phasellus dui eros, bibendum eu feugiat ornare, faucibus eu mi. Nunc aliquet tempus sem, id aliquam diam varius ac. Maecenas nisl nunc, molestie vitae eleifend vel, iaculis sed magna. Aenean tempus lacus vitae orci posuere porttitor eget non felis. Donec lectus elit, aliquam nec eleifend sit amet, vestibulum sed nunc.